Darllen Gyda Chwn - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Dewch i gyfarfod Mr Bojangles, Chica a'u cyfeillion a chael gwybod mwy am y prosiect darllen cyffroes yma i ddarllenwyr amharod.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llyfrgell Bae Colwyn
Woodland Road West
Bae Colwyn
LL29 7DHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Sadwrn 10.30am cysylltwch am fwy o fanylion