Cylch Meithrin Rhuthun - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/03/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 26 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Cylch Meithrin nid er elw sydd yn cynnig Addysg Gynnar a gofal i blant 2 oed hyd at oed ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Holl blant rhwn 2 a 3 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nid oes angen atgyfeiriad ar gyfer defnyddio ein gwasanaeth.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 12:30
Dydd Mawrth 09:00 - 12:30
Dydd Mercher 09:00 - 12:30
Dydd Gwener 09:00 - 12:30

  Ein costau

  • £15.00 per Sesiwn - Cost Sesiwn £15.00

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £0.20 - 20 ceiniog o gyfraniad tuag at costau snac
  • £0.20 - Cyfraniad Snac

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae'n lleoliad yn mynnu cefnogaeth a chyngor am Anghenion dysgu Ychanegol fel sydd angen ac yn edrych ar bob plentyn yn unigryw er mwyn darparu ar eu cyfer.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae bob aelod o staff gyda gwybodaeth weithiol o Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac yn defnyddio dull cynllunio sydd klyn canolbwyntio ar yr Unigolyn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Ardal tu allan hyfryd gyda adnoddau da lle mae'r plant yn cael eu anog i ddefnyddio yn ddyddiol.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Rydym yn croesawu holl blant, waeth bynnag eu cefndir. Iaith y lleoliad yw Cymraeg.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Canolfan Busnes Clwydfro
Ystad Diwydiannol Lon Parcwr
Rhuthun
LL15 1NJDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad