Little Angels Childminding Service - Jackie Hann - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 29/06/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Rhiwbina.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Contact for details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a Registered Childminder living in Rhiwbina, Cardiff, just around the corner from the school. I work solely from Llanishen Fach Primary School and provide care for children from Reception and up to the age of 12 years. I offer a before and after school service, term-time only. This service will never have any more than 10 children in attendance and this ensures that individual care and attention can be given to each and every child.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Boys and girls aged from 4-12years (from Reception upwards)


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Before and after school service.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Currently providing before and after school care for Llanishen Fach Primary School

Dydd Llun 07:30 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 09:00
15:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 09:00
15:30 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I have 2 cats, who pretty much keep themselves away from the minded children
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Llanishen Fach Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Contact for further detailsDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad