Jess Pugsley - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/02/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Llanishen.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 6 misoedd a 11 blynyddoedd. From September 2024 I will have part time vacancies for pre schoolers and vacancies on all days for before and after school depending on age.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I have been a registered childminder since 2008 with all relevant qualifications and training.
I have completed additional training in Language & Play and supporting The Quiet Child.
I care for children from 6 months.

I serve Ysgol Y Wern School and Nursery.

I provide a caring, stimulating & fun environment whilst promoting learning & development in a safe & secure home. Learning will be achieved through play & a wide range of activities appropriate to all ages & stages of development & we will have lots of fun!

My service is available between 7.30am - 5:30pm Monday - Friday and my costs include all meals, snacks & drinks.

My home is non-smoking and in addition to home-based activities we will visit local parks, playgroups, softplay, library etc.

I provide term time only care with ad hoc holiday care possibly offered if available. I have some availability for all year round contracts.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My service is available for children from 6 months to 11 years of age.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use my service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. I may be able to offer ad hoc holiday cover when I am available and may consider all year round contracts depending on my current situation

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I can offer wraparound care from Ysgol y Wern Nursery

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £6.00 per Awr - Full day hourly charge
  • £6.00 per Awr - Before and After school hourly charge
  • £36.00 per Awr - Minimum daily charge

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large Back Garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Y Wern

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch