Mid Glamorgan Area Scout Council - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Our Purpose is to promote the development of young people in achieving their full physical, intellectual and spiritual potential as individuals, responsible citizens and as members of their local national and international communities.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young People.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Miskin Mill Scout Village
Pontyclun
CF72 8JUDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad