Sarah Jenkins Childminder - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/07/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Bridgend.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Provide childcare for children aged 3 to 12 years old in Bridgend.
Drop offs and pick ups to Coety Primary School only.
Breakfast Club 6.45am to 9am (drop off).
Rising 3's who have an afternoon half day school placement.
Various days during school holidays.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 3 to 11 who attend Coety Primary School.
6.45am to 9am

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Children who attend Coety Primary School Bridgend


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Term time breakfast club.
All other times including after school and holidays to be discussed.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Morning. After school to be discussed.

Dydd Llun 06:45 - 16:30
Dydd Mawrth 06:45 - 16:30
Dydd Mercher 06:45 - 16:30
Dydd Iau 06:45 - 16:30
Dydd Gwener 06:45 - 16:30

Please contact for more information and to discuss other times.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Bridgend early years team
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Garden or local park.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have 3 cats
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coety Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Croeso i fwydo ar y fron