Cwmffrwdoer Primary School Breakfast Club - Clwb Brecwast

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.


Beth rydym ni'n ei wneud

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Please contact the school or the club provider on the main contact telephone number or Tracy James, Torfaen Catering Manager, on 01633 647712 for details of times and to confirm whether or not Nursery children are accepted.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:25 - 08:45
Dydd Mawrth 08:25 - 08:45
Dydd Mercher 08:25 - 08:45
Dydd Iau 08:25 - 08:45
Dydd Gwener 08:25 - 08:45

  Ein costau

  • £0.00 per Sesiwn - free

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cwmffrwdoer Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Cwmffrwdoer Primary School
Pontypool
NP4 6QZ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cwmffrwdoer Primary School
Pontypool
NP4 6QZ Hygyrchedd yr adeilad