Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Angels Flying Start Tiny Tigers - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/04/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Please liaise with your Health Visitor for availability.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 28 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Our overall aim is to provide a warm, friendly, and stimulating atmosphere offering your little ones, fun-filled days of irresistible and stimulating activities, first-hand play-based experiences and discovery that ignite a child’s natural curiosity and promote positive dispositions for learning.

We ensure their days in the setting are happy and fun allowing them to build their confidence and self-esteem whilst building relationships in making lots of new little friends.

We pride ourselves in offering excellent high-quality childcare within a happy and loving environment allowing you to feel happy and secure in the care of your little bundles.

Our setting is designed and structured to allow all children free flow play between the indoors and outdoors whatever the weather.

Activities and provision are set up in both areas allowing children to freely choose where their inquisitive minds lead them.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We are a Flying start setting, accepting children funded through the Welsh Government as part of the Flying Start programme and are also registered to deliver the Childcare Offer for 3-4 year-olds and have additional fee paying spaces.
We are registered for 40 spaces both Am and Pm, 28 of these spaces are flying start, and the remaining 12 spaces will be allocated for children to access the 30 free hour offer, if they are eligible or fee paying.
The children in our setting accessing a Flying Start Placement start the term after their 2nd birthday and leave the term after their 3rd birthday

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

We aim to be a fully inclusive setting. Admission through Flying Start is subject to location, please speak to your Health Visitor or the Flying Start Admissions team to assist with eligibility. We do have private spaces at a cost to the parents. Please contact us directly in line with these.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. We are open Monday-Friday, 9.00am - 11.30pm and 12.30pm - 3:00pm, term time only.
There will also be a total of 5 inset days during the year for staff training and development.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a large outdoor area and ensure free-flow access daily.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We currently have a fish tank within the setting. where we have a variety of aquatic fish.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
£15.00 per Session - Morning session 9.00 am - 11.30am. Afternoon session from 12:30-3:00pm daily.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Care is provided using English as the main language; however, all children are also introduced to incidental Early Years Welsh through songs and activities arranged and implemented by the Welsh co-ordinator whose first language is the medium of Welsh. We employ Welsh speaking staff to work with all children where possible.
Where possible we aim to support all children with their first language.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Adelaide Street
Cardiff
CF10 5BSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad