Clwb Ffrindiau Bach - Meithrinfeydd mewn ysgolion


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gysylltiedig ag Ysgol PenBarras ac mae croeso i unrhyw blentyn sy'n mynychu'r Dosbarth Meithrin ymuno â ni yn y prynhawn tan ddiwedd y diwrnod ysgol. Clwb hapus lle bydd eich plentyn yn mwynhau chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg. Maent yn magu hyder ac yn gwneud cyfeillgarwch parhaol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhyw blentyn sy'n mynychu Dosbarth Meithrin y bore yn Ysgol PenBarras.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Y gost yw £15 am bob sesiwn.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Plant Dosbarth Meithrin Ysgol PenBarras yn unig.
 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol Pen Barras
Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Pen Barras
Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Amser Ysgol yn unig Llun-Gwener 11.15yb - 3.15yp