S.B.Entertainments - Colwyn Bay - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

SB Entertainments, Dance, Singing and Drama in Colwyn Bay. We have classes for all ages – currently 3 to 63! All styles of dance including Street, Hip hop, Jazz, Commercial, Ballet, Modern, Contemporary, tap and Lyrical dance. All staff are fully insured, police checked and fully qualified in all aspects of dance and performing arts. Children with disabilities welcome

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and Adults

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - From £2.50 per session.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. cysylltwch am fanylion
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

6 Pendorlan Road
LLANDUDNO
LL30 3PSDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

See website for details.