Kids Cancer Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Kids Cancer Charity is a national charity that supports children with cancer and their families. When you have a child who has cancer, you can feel so many different emotions - shock, fear, anger, hurt, helplessness, confusion and even betrayal. It may feel as though nothing makes sense anymore, life has changed possibly beyond recognition and the most important part of it - your precious child has a life-threatening illness.

No one is going through what you are going through. Your thoughts, feelings and actions are individual to you; however, it is important to know that the depth and difference of the feelings that you are experiencing are normal. We believe that family support is about respecting who you are and the needs that your family has.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Please visit our website for more information.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

62 Walter Road
SA1 4PT

 Gallwch ymweld â ni yma:

62 Walter Road
SA1 4PTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday - Friday 09:30 - 16:30