Deborah Dowding - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/01/2017.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Coity.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please contact for further details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

From birth


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Please contact for further details

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

Term time only however spaces are available for certain school holidays if required

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £0.00 per Awr - Please contact for further details
  • £4.50 per Awr

Please contact for further details


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Please contact for further details
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact for further details
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please contact for further details
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact for further details
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

  • Please contact for further detailsDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Croeso i fwydo ar y fron