Faye Powell - Littlens Childcare - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/02/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. From September

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Achieved excellent rating in last inspection.

I provide a warm, loving and caring home away from home experience with lots of fun things to do, allowing children of all ages to learn, develop and engage in numerous activities in a safe, secure, smoke free environment.

I have experience working from birth with a reputation for providing excellent care focusing on a child’s health and well being.

I work in partnership with parents to provide the best level of care and attention supporting their child’s development during their early years and beyond.

Play is the centre of a child’s learning and development and I provide a range of activities and experiences appropriate to the child’s age and stage of life. I ensure that all aspects of a child’s development are catered for following the EYFP with monthly newsletters issued detailing planned theme and activities set for the month ahead.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Families seeking childcare

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:45 - 16:30
Dydd Mawrth 07:45 - 16:30
Dydd Mercher 07:45 - 16:30
Dydd Iau 07:45 - 16:30
Dydd Gwener 07:45 - 16:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Pacey Work Force Development
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Two gardens, extensive range of outdoor equipment to keep the children active whilst having fun.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
All nappies to be provided by the parents.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I have two Guinea Pigs
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I have an excellent communication system so you would know what your child would be doing. I use a diary for daily communications & issue monthly newsletters detailing planned activities set for the month ahead. I have very clear Policies & Procedures which I would be happy to email to you along with contacts of references should you be interested in what I can offer you & your family.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Glyncoed Primary
  • Possible pick up from morning nursery or drop off to afternoon nursery or both if Glyncoed School Hygyrchedd yr adeilad