Bach Cyfyngedig - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 41 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 41 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


Cyfeillion Bach prides itself on recognising and understanding the importance of choosing the right nursery for your child. We offer the highest standard of childcare and education for children aged 0 to 12 years. Also available: nursery wraparound to/from Ysgol Panteg, and Griffithstown schools as well as before and after school clubs and a holiday club.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 17:45
Dydd Mawrth 08:30 - 17:45
Dydd Mercher 08:30 - 17:45
Dydd Iau 08:30 - 17:45
Dydd Gwener 08:30 - 17:45

  Ein costau

  • £46.00 per Diwrnod
  • £29.00 per Hanner diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Guinea pigs and fish on site
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Griffithstown Primary School
  • New Inn Primary School
  • Ysgol Panteg

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Cyfeillion Bach
Panteg Station, Station Road
Pontypool
NP4 5JH

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cyfeillion Bach
Pontypool
NP4 5JHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad