Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Clwyd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Clwyd. O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llansannan, Uwch Aled (ardal Cerrigydrudion), Betws yn Rhos, Llannefydd a Nantglyn. Clwb Ieuenctid.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

YFC Office
Coleg Llysfasi
RHUTHUN
LL15 2LBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Gweler safle gwe am fanylion