Funhouse Club @ Tiny Tots (Malpas) - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/09/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact direct for information on current vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 64 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 64 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Funhouse Club yn Tiny Tots yn cynnig Clwb Brecwast a Chlwb Ar Ôl Ysgol ynghyd â Chlwb Gwyliau yn ystod gwyliau'r ysgol. Gweithgareddau a phrosiectau amrywiol gan gynnwys: • Sesiynau Crefft • Gweithgareddau coginio • Sesiynau cadw’n heini. ‘Fun fit for kids’, ‘sticky kids’ • Sesiynau hyfforddiant chwaraeon proffesiynol • Gemau tîm • Gwneud modelau trwy ddefnyddio amrywiol ddefnyddiau • Playstations / Wii • Gemau bwrdd addysgol • Mynediad cyfrifiadurol â mynediad i'r rhyngrwyd (caiff hyn ei oruchwylio bob amser!) • Chwarae rôl paentio wyneb a gwisgo i fyny • Gweithgareddau cerddorol (offerynnau) yn gweithio gyda rhythm • Chwarae awyr agored, mae gennym fframiau dringo, beiciau, gemau gardd mawr. Yn ogystal â’r gweithgareddau a'r prosiectau a grybwyllwyd uchod, rydym yn ceisio pryd bynnag y bo modd mynd â'r plant i'r parc, y llyfrgell leol, yr Amgueddfa, a mannau o ddiddordeb lleol.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref
  • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £26.45 per Awr
  • £0.00 per Diwrnod - Please contact direct for information on costings

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

440 Malpas Road
Malpas
NP20 6WEDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad