Jean Bastyan - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/06/2020.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  .

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

My name is Jeanie, I am a registered childminder. I provide a service that allows girls and boys to learn, play and develop in a safe secure home based environment. Play is at the centre of the child’s learning and development.My family consists of my husband and our seven children and myself. We have three boys and four girls aged; 21, 20, 19, 12, 12, 10 and 3. We have one very shy family cat, Poppy and two very friendly cats, Neko and Mao.Our house is situated in a quiet street in Bedwas, with ample parking for parents. Children in my setting will be able to utilise the entire downstairs of our home. This consists of a hall area, lounge, dining room, conservatory/playroom, kitchen, downstairs toilet/wash facilities and utility room. We have a large enclosed garden with a play area consisting of a trampoline, two swings, two Wendy houses and two slides. (#DechraunDegCBSC #CynnigGofalPlantCBSC##CymorthLleoeddCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We are an all inclusive setting for children aged birth to 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

English


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 18:30
Dydd Mawrth 07:00 - 18:30
Dydd Mercher 07:00 - 18:30
Dydd Iau 07:00 - 18:30
Dydd Gwener 07:00 - 18:30

  Ein costau

 • £5.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
cats
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Bedwas High School
 • Bedwas Infants
 • Bedwas Junior
 • Graig-Y-Rhacca Primary And Nursery Community
 • Machen Primary School
 • St Helens Rc Primary
 • St James Primary School
 • Tyn-y-Wern Primary
 • Wyclif Independent Christian School
 • Y G G Y Castell

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch