Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Babis a phlant bach

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Danfonwch ebost i ffeindio mas ein prisoedd

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni


Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Llun - Gwener 9yb - 5yp