Sarah Moss - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/12/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  .

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 1 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a childminder in Cwm Calon
I provide Daycare for children aged 18 months to 12 years old

(#CynnigGofalPlantCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 10 months to 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Na


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Pick ups from Ystrad primary school /nursery

Dydd Mercher 07:30 - 14:30
Dydd Iau 07:30 - 14:30
Dydd Gwener 07:30 - 14:30

  Ein costau

  • £16.00 per Sesiwn - School pick up
  • £25.00 per Diwrnod - School pick up and morning drop off
  • £40.00 per Diwrnod - FULL DAY
  • £27.00 per Hanner diwrnod

Sibling discount
Please ask upon request


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ystrad Mynach Primary Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch