Rosemary Fish - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/10/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  NP123XA.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 13 blynyddoedd. Full and part time spaces available

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Home from home childcare. I've been a registered childminder for over 16 years. I offer full and part time spaces, before and after school and holiday childcare. I have a lovely large home and large garden. I am part of 30 hours free childcare offer, the tax free childcare and accept childcare work vouchers along with parents claiming UC help. I love my job, I love being able to provide a warm, safe and loving environment for children to develop and grow. I have experience with disabled children. I care for children from birth to 13years. We go on outings, to playgroups, soft plays, I run an outdoor wild tots group in the forest and the children love getting involved with this. I meet with other childminders and I provide a range of activities for children to learn through play. I provide a very nurturing environment.
(#CynnigGofalPlantCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents/Carers seeking childcare.
Before and after school care.
Holiday care.
Full and part time care.
Wrap around care.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 19:00
Dydd Mawrth 07:00 - 19:00
Dydd Mercher 07:00 - 19:00
Dydd Iau 07:00 - 19:00
Dydd Gwener 07:00 - 19:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 07:00 - 19:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Dros nos, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.25 per Awr

Sibling Discount


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
I used them on my own children and happy to do this in my setting.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We own a small Poochoon (hypoallergenic) who has grown up around babies and toddlers
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I would consider providing childcare for non english speakers if the use of english with a baby or toddler was wanted.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cefn Fforest Primary
  • Gilfach Fargoed Primary
  • Glanynant Learning Centre (PRU)
  • Lewis School Pengam
  • Pengam Primary
  • Tiryberth Primary
  • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
  • Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod
  • Ysgol Gymraeg TrelynDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

7AM - 7PM