Annabel Hughes Childminding - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/12/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. I have part time and full week vacancies.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

My aim is to provide a service that cares for boys and girls aged 0 – 12 years in a caring home environment; where they will be able to play and learn through various activities appropriate to their age, culture and stage of development. It’s vital that the parents feel as comfortable as possible when choosing childcare and that is why I offer a settling in period tailored to the individual child. I want children to feel that this is a home from home, an environment where they will feel safe, happy and settled at all times.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My service is open to families in the local community and I am able to care for children with special needs, which I would need to assess individually. I operate a waiting list and will agree a settling in period with parents based on each families’ individual needs. I am able to look after 10 children under 12 years of age. Of those 10 only 6 children under 8 years of age, of those 6 children, no more than 3 may be under 5 years of age, of those 3 under 5 years no more than 2 may be under 18 months of age, although exceptions can be made for siblings. These numbers include my own children


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. I will be able to offer occasional cover in the school hoildays, if this is required.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. The school I provide wrap around care for is Danescourt Primary.

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

I can be flexible with opening hours, if needed.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.00 per Awr

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £50.00 -

I offer a sibling discount for full time children who attend with a sibling - £40 per day per child.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
We have a garden with many toys and am a minute walk from the local park.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
I will use whatever the parents would like to be used.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I can care for any child that needs a childminder, whatever their language.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Danescourt Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch