Clwb Tae Kwon-Do Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

A Martial Art from Korea which is now very popular and focuses on respect and discipline. Teaches self defence, improves physical fitness and concentration skills. Become more self confident in a safe friendly atmosphere.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - First lesson free, then £20.00 per month for unlimited training (classes in area 7 days per week)

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Swan Building
Old Conwy Road
BAE COLWYN
LL28 5HUDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch

 Amserau agor

Monday 6pm-7pm then 7pm-8pm and Wednesday 6.00pm - 7.00pm - all ages.
Closed Bank Holidays.

Tuesdays 6.00-7.00pm all ages in Bangor University, Coleg Normal site.