Footsteps Day Nursery - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 25/11/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Our Holiday Club is popular and booking early is advised.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 47 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 47 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We provide daycare for school aged children during the school holidays. Our Holiday Club is popular so booking early is advised. We offer sibling discount and discounts for any child who attends full-time during the school holidays.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

We welcome all children to our nursery and can be contacted directly.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref
  • Nadolig

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Please contact us if you would like wrap around care.

Dydd Llun 07:15 - 18:00
Dydd Mawrth 07:15 - 18:00
Dydd Mercher 07:15 - 18:00
Dydd Iau 07:15 - 18:00
Dydd Gwener 07:15 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
At Footsteps, we are an inclusive nursery and welcome all children. We access support, advice and training for ALN and work with other professionals as and when is necessary.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
At Footsteps, we welcome all children and strive to meet the language needs of any child who joins our nursery.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coed-Y-Brain Primary
  • Cwm Glas Infants School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Footsteps Day Nursery
Station Road
Caerphilly
CF83 3LFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad