Building Blocks Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 18/02/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. vacancies vary depending on demand

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 60 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 60 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Building Blocks Nursery aims to provide a high standard of care and education for all children from birth to 5 years, in a safe, caring,
stimulating environment where learning is fun.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents, carers of children aged 0-5

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Apply directly through the nursery contact details. You can contact your HV for a referral if required.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. 50 weeks of the year.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £50.00 per Diwrnod - Price range is £27.50 for part time to £55 for a long day. Discount for full weeks.

full week discounts
sibling discount for full time places


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large out door area available. Undercover area and also garden domes fro adverse weather conditions
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
if requested ad supplied by parents
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We will actively seek support for children who do not speak English as a first language.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Building Blocks Childrens Nursery, Ynys Lane
Croesyceiliog
NP442LH
NP44 2LHDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod