Poppies Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 26/07/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 48 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 48 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed for 10 days per year which includes 8 bank holidays and 2 extra days at Christmas.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

 • £44.00 per Diwrnod - 8:30-17:30
 • £47.50 per Diwrnod - 8:00-18:00
 • £28.00 per Hanner diwrnod - 8:30-13:00
 • £27.00 per Hanner diwrnod - 13:00-17.30
 • £204.00 per Wythnos - Full Time 8:30-17:30
 • £220.00 per Wythnos - Full Time 8:00 - 18:00

10% discount for second child placed in the nursery.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Beautiful gardens designed with our children’s interests in mind
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Nappies and wet wipes to be provided by parents. This can be towelling and/or disposable etc.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Early starts
Booked 8.00am start £2.60
Booked 6.00pm finish £2.60
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We have previously supported children who speak neither English nor Welsh
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • New Inn Primary School
 • Ysgol Panteg

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Maesderwen House
Pontypool
NP4 5LE

 Gallwch ymweld â ni yma:

Maesderwen House
Pontypool
NP4 5LE



Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad