RSPB Gwarchodfa Natur Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r cae chwarae yn y fan yma'n WYCH! Mae yma offer grêt a deunyddiau creu cuddfan i chi greu eich stwff eich hun. Mae gan y warchodfa lwybrau braf i'w dilyn. Ewch i'r wefan am fanylion y gwahanol ddigwyddiadau: events.rspb.org.uk/conwy. Cyfleusterau: Cae Chwarae, Adeiladu Cuddfannau Deunyddiau, Toiledau, Llwybrau, Safleoedd Picnic, Caffi, Cuddfannau gwylio bywyd gwyllt.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Aelodau'r RSPB am ddim. Pobl nad ydynt yn aelodau: £6.00 oedolion, £3.00 plant. Gofalwyr a phlant dan 5 am ddim.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Cysylltwch am fanylion
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Traffordd Gogledd Cymru
Cyffordd Llandudno
LL31 9XZ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Traffordd Gogledd Cymru
Cyffordd Llandudno
LL31 9XZDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Maes parcio: 9yb-5yp.
Toiledau: 9yb-5yp.
Hyb croeso: 9.30yb-5.00yp.
Siop: 9.30yb-5yp.
Siop goffi: 9.30yb-4.30yp .