Clwb Badminton Iau Llanfairfechan - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Clwb Iau Badminton

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Any young person to the age of 18 in the local area.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £3 y sesiwn

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

16 Parc Henblas Estate
Llanfairfechan
LL33 0RW

 Gallwch ymweld â ni yma:

Community Centre
LLANFAIRFECHAN
LL33 0AADulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch

 Amserau agor

Dydd Llun 6.30pm - 7.30pm Medi i Mai