Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Christchurch Llanedeyrn Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/10/2023.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. We have vacancies for 2 or more mornings per week

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 32 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Our aim is to provide a safe, educational and caring environment for children of all abilities aged 2 years-5years. You will find us a very friendly and welcoming group. We hold a Christmas concert and end of term parties. We participate in charity events e.g. Toddlethon for Noah’s Ark Appeal. We encouraged visitors to playgroup e.g. musicians librarian and road safety officer. We also run a lunch club.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Playgroups mainly cater for children between the ages 2 and a half to 5 years.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Everyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 12:00
Dydd Mawrth 09:00 - 12:00
Dydd Mercher 09:00 - 12:00
Dydd Iau 09:00 - 12:00
Dydd Gwener 09:00 - 12:00

We run term-time only 9am-12 midday and then a lunch club from 12-1pm

  Ein costau

  • £15.00 per Sesiwn - Lunch club £5 for the hour.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Christchurch United Church
Llanedeyrn Drive
Pentwyn
CF23 9JQCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch