Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

FLEDGLINGS PLAYGROUP LTD - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/07/2019.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Our nursery provides care for boys and girls between the ages of 2 and 3 years old. All children are welcomed and included. care and support is provided in a way that is both inclusive and sensitive. All spaces in our setting are allocated through the Flying start programme. The children and staff in our setting represent a variety of backgrounds and cultures that make up our local community.
we also provider the 30 hour childcare offer with walk over to both willowbrook and meadowlane nursery.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

families who are eligible for the Flying Start programme and 30 hour childcare offer.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Access to the setting is through Flying Start only


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:15 - 14:45
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Dydd Iau 09:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
13:00 - 15:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
we have a goldfish in setting, that the children help to take of
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Meadowlane Primary School
  • Willowbrook Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Harrison Drive
St. Mellons
Cardiff
CF3 0PJDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad