Echo Youth Club - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Fun, games and food - pool table, computer games and chill out time for high school children
Christian based group with Bible talk

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

11 - 19 year olds

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Children with disabilities are welcome to attend our group with a career. Our church building is accessible with adapted toilets however the youth room where activities take place can only be accessed by steps
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Hawarden Road
Colwyn Bay
LL29 8NACyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Friday 7.00 - 8.30pm
Open all year