Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Extra Pair of Hands (Gwasanaeth Nani) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Gofalwr plant wedi ei chymeradwyo gyda DBS uwch
Gallu gweithio'n agos a chefnogol gyda plant ac oedolion bregus.
Wedi hyfforddi mewn cwnsela a sgiliau myfyrio.
Diogelu.
Iaith Arwyddo.
Darparu gwasanaeth preifat a cyfrinachol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Teulueodd, cymunedau, plant, oedolion bregus.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Fel a drafodir

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall pawb/ hefyd gweithio drwy gyfeiriadau

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Fel a bo angen