Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a tutor living close to them or alternatively a tutor that teaches online. This directory is the only directory of private tutors to be recommended by The Good Schools Guide.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Service is for anyone who requires a Tutor or who would like to become a Tutor

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this resource

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad