Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu gwaith llawn angerdd sy'n dathlu amrywiaeth diwylliannol cymdeithas; Datblygu ysgrifennu newydd arloesol yn yr iaith Gymraeg; Mentora talentau newydd; Sicrhau cynhwysiant plant a phobl ifanc ym mhob agwedd o waith y Cwmni; Ymgynghori gyda phlant, pobl ifanc ag ymarferwyr proffesiynol ynglyn a darpariaeth a chyfeiriad y Cwmni; Datblygu cyfleon cyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc; Hyrwyddo theatr i blant a phobl ifanc; Darparu cynyrchiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg; Cydnabod cyfrwng y theatr fel adnodd addysgol gydol oes; Meithrin gwerthfawrogiad o berfformiadau fel profiad celfyddydol ynghyd a phrofiad addysgol; Meithrin cynulleidfa feirniadol sydd a disgwyliadau uchel o'r theatr.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Cymraeg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Yr Hen Ysgol Gynradd
Ffordd Pentraeth
PORTHAETHWY
LL59 5HSDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad