Archway Court Kids Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/07/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact Archway Court for current vacancy details.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 50 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 50 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Aelod o Rwydwaith Kids Club. Cofrestrwyd i gymryd 50 o blant yn y canlynol:

Clwb Brecwast (8am – 9am)

Clwb Ar Ôl Ysgol (3pm - 6pm)

Clwb Gwyliau (8am - 6pm)

Man codi/gollwng ar gyfer Glan Usk, St Josephs, St Julian's, Eveswell ac Ysgol Gymraeg Casnewydd, Ysgol Bro Teyrnon.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r feithrinfa.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. we are open during school holidays and have exciting planned activities alongside local trips.
We also open on many teacher training days.
term time we are open for breakfast and afterschool club

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. our private carriers transport children from all local schools.

Dydd Llun 07:15 - 09:00
Dydd Mawrth 07:15 - 09:00
Dydd Mercher 07:15 - 09:00
Dydd Iau 07:15 - 09:00
Dydd Gwener 07:15 - 09:00

7.15-8.00 additional eary start

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Please contact for details.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please contact for details.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Eveswell Primary School
 • Fairoak
 • Glan Usk Primary
 • Llanwern High School
 • Somerton Primary
 • St Josephs R.C. Jnr. & Infts
 • St Julian's School
 • St Patricks R.C. Primary
 • St. Gabriel's R.C.
 • Ysgol Gymraeg Casnewydd
 • please contact us for any school pick up quiries.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

105-109 Caerleon Road
St Julians
NP19 7BZDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad