Helena Kowalewska - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/05/2024.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  .

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 6 misoedd a 5 blynyddoedd. I can also provide morning nursery school pick-ups or afternoon nursery school drop-offs to local schools including The Cathedral school, Howells, Severn Primary, Llandaff City, Radnor, Lansdowne and am signed up for Cardiff Offer. For parents living close-by I may be able to pick child up from home and can drop home also.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 2 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I've been a Registered Childminder since 2004 and have had many more years experience working with children - providing a loving, secure and fun environment.

I was awarded the top grading of 'Excellent' in my CIW (Care Inspectorate Wales) inspection . I've scored top marks in the feedback questionnaires from parents and have extremely positive references available to view. My home is also inspected by the Food Standards Agency and I received the top rating of 5 for hygiene and food safety awareness. I provide nutritious snacks included in the price and have completed the course 'Community Food & Nutrition for Early Years' (Open College Network course).Certificates are available to view.

I keep the number of children I look after low (usually just 2) so that your child gets quality care and attention. Most days your child will play with a small group of children of pre-school age as I regularly meet up with a friendly, caring group of childminders and nannies


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. If term-time only care needed I can offer reduced rates for school holiday weeks. However, I can offer care out of term-time.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I can provide morning nursery school pick-ups or afternoon nursery school drop-offs to local schools

Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00

Please let me know if/when times outside this are required as I may be able to help

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A large, child friendly multi-sensory garden and daily visits to an outdoor setting ie park etc
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
I am happy to use the shaped nappies and all-in-ones
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cat, fish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I am fluent in English and can also speak Polish
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cardiff Montessori School
  • Howell's School
  • Lansdowne Primary School
  • Llandaff City Primary School
  • Radnor Primary School
  • Severn Primary
  • The Cathedral SchoolDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Cyfleusterau newid babanod