B.I.R.D Brain Injury Rehabilitation & Development Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

At BIRD, we offer genuine hope for improvement when all hope seems lost.

At BIRD we support children with communication, learning, social and emotional and/or physical difficulties.

The people we treat may be affected by:
Dyslexia/dyspraxia
Stroke
Autism
ADHD / ADD
Cerebral palsy
Congenital defects
Acquired brain injury
Developmental delay
Behavioural / emotional disorders
Learning difficulties.

Ours therapy programme aims is to radically improve the lives of our patients and their carers. We also offer workshops and courses for parents to support their child.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We are totally dedicated to improving the lives of people of all ages with regardless of the severity of condition or age.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please see website for details

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this resource

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Some of the children we provide treatment for are severely physically and / or mentally disadvantaged and may be blind with little or no head control. Others have only mild learning difficulties, hyperactivity or behavioural disorders and are in mainstream education.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Old Coach House
Church Road
Chester
CH4 9HTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad