Academi Crefft Ymladd Edghill - Mochdre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Cymdeithas Crefft Ymladd Gogledd Cymru - yn dysgu Kung Fu a Kickboxing i blant pob oedran ac oedolion. Sylfaenydd - Chris Edghill (Sash Du 6ed Gradd) wedi bod yn dysgu am nifer o flynyddoedd ac wedi ennill llawer o deitlau yn cynnwys Pencampwriaeth y Byd.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Network Buildings
Ffordd Conwy
Mochdre
LL28 5HNDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Cysylltwch am fanylion. Ar Gau Gwyliau Banc