Prince's Drive Baptist Church - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Connect classes for children ages 0 - 16yrs during every Sunday Service at 10:30am.
Kidspace - for school years 3,4,5,6 every Monday 6.00pm - 7.30pm during term time (50p)
Tiddlers and Toddlers - Every Wednesday 9:45am - 11.00am during term time.
Sunday Evening - Colwyn Youth for Christ group meet at 6.00pm - High School Age.

Wheelchair Access, Disabled Toilet

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Kidsspace - 50p

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Eglwys Bedyddwyr Prince's Drive
Prince's Drive
BAE COLWYN
LL29 8LADulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Connect classes for children ages 0 - 16yrs during every Sunday Service at 10:30am.
Kidspace - for school years 3,4,5,6 every Monday 6.00pm - 7.30pm during term time (50p)
Tiddlers and Toddlers - Every Wednesday 9:45am - 11.00am during term time.
Sunday Evening - Colwyn Youth for Christ group meet at 6.00pm - High School Age.