Joanna Pitman - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/02/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Caerphilly.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 14 blynyddoedd. I have limited spaces please call for availability as this can change at times

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

My name is Joanna I am a registered Child-minder of Royal Oak childminding. As a registered Child-minder, I provide a service that allows Children to learn, play and develop in a safe secure home based environment. Play will be at the centre of the child’s learning and development.
My family consists myself and my four children. My son’s are aged 23yrs, 13yrs, 9yrs and 5year. My house is situated in a quiet street situated at the bottom of Machen Mountain, with ample parking for parents.
We have a large enclosed garden with grassed and patio areas. 10-minute walk to the local park and recreation ground i pick up from several local schools. I also work with an assistant.
CIW Registered
Childcare Qualifications
DBS Check
Paediatr First Aid Training
Flexible Hours
I'm Covid-19 Vaccinated
Key Worker Childcare
Newborn Experience
Full Driving Licence
9 seater minibus
School Pickups
Extensive additional learning Needs Experience
Tax-Free Childcare
(#CynnigGofalPlantCBSC)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My service is open to all children and families, I have 18 years experience working with children aged 0-16yrs 10 of those years working as a Teaching assistant in Pupil referral units in England and Wales including boarding schools, my area of expertise is Additional learning needs, I also have personal experience raising my own children. I visit the local playgroups in Machen, Trethomas, Bedwas music group and Machen library on a weekly basis and run Machen Monkeys with a fellow childminder, I also visit Machen Welsh toddler group. I take part in other activities such as nature walks as there are many beautiful walks in the local area.
Hours of work are subject to the individual and requests.

I like to work in close partnership with parents to meet the individual needs for each child in my care, and will adapt and negotiate each contract so it meets the needs for parents and children.

(#CynnigGofalPlantCBSC)


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. all personal holidays are given a year in advance for parents to make arrangements if needed

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. wrap around cover for schools is also avalible

Dydd Llun 06:00 - 19:00
Dydd Mawrth 06:00 - 19:00
Dydd Mercher 06:00 - 19:00
Dydd Iau 06:00 - 19:00
Dydd Gwener 06:00 - 19:00

I can open from 6.30 if required

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
I have extensive ALN knowledge and background
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Myself and Staff regularly attend training on ALN as this is our specific background
Man tu allan
I have a large garden with outdoor toys a grassed area also a patio with a shelter to play under
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If they are supplied by parents
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
we have 2 cats who are very child friendly
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
yes on confirmation of contract all details will be given
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I am happy to support families that neither English or welsh is their first language.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Bedwas Infants
  • Bedwas Junior
  • Graig-Y-Rhacca Primary And Nursery Community
  • Machen Primary School
  • Y G G Y Castell Hygyrchedd yr adeilad

  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod