Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Bryn Celyn Flying Start//Dechrau'n Deg Pen Y Groes - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/06/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 32 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Provide high quality childcare in the Pentwyn area of Cardiff

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We provide high quality childcare to 2-3 year old's in the Pentwyn area of Cardiff

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

This service can only be accessed through Flying Start. To find out if you can access please speak to your health visitor


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. We are a term time only setting

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:15 - 11:45
12:40 - 15:10
Dydd Mawrth 09:15 - 11:45
12:40 - 15:10
Dydd Mercher 09:15 - 11:45
12:40 - 15:10
Dydd Iau 09:15 - 11:45
12:40 - 15:10
Dydd Gwener 12:40 - 15:10

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We can provide care for children who's first language is not English or Welsh.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Bryn Celyn
Cardiff
CF23 7EHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch