Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 27 o 27 gwasanaeth

Cymdeithas Dyslecsig Pen y Cymoedd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn yn elusen newydd, wedi ei syfydlu a rhedeg gan wirfoddolwyr i helpu pobl yng nghymoedd De Cymru sy'n dyslecsig. Rydym yma i gynnig cyngor a chefnogaeth tra'n codi ymwybyddiath. Mae croesi i chi gysylltu â ni.

Daisy First Aid Bridgend, Llantrisant, Cowbridge, Porthcawl & Surrounding Areas - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Daisy First Aid delivers the award winning 2 hour baby & child/family first aid class in local venues or you can also choose to learn these vital skills in the comfort of your own home. The 2 hour class is suitable for parents, carers, friends, babysitters or anyone that has an interest in...

Dosbarthiadau Celf Therapiwtig - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Byddwn ni i gyd yn cyfarfod ar dir tawel a hyfryd Canolfan Gwyliau Castell Howell, Llandysul, Gorllewin Cymru. Ar ôl cyfarch yn y bwyty/derbynfa, byddwn wedyn yn mynd i'r neuadd gweithdy. Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn paentio yn yr awyr agored ar dir y fferm. Bydd y profiad Celf...

Elidyr Communities Trust - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a charity offering experiential and practical learning through a blend of land, craft and hospitality activities. In addition to the residential education offered through Coleg Elidyr, we have in recent years, developed provision to support greater independence through our 'Inclusive...

Equality + Diversity Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half day course which teaches equality & diversity. Topics covered include: What is Equality & Diversity? Understanding & Implementing Understanding stereotypes Breaking Down Barriers Verbal & non – verbal Communication Skills Non-judgemental listening & communicating Being Proactive Dealing...

Family Pathway - Supporting Young People with Employment - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with teenagers and young adults accessing employment or maintaining in employment. We support young people to develop key skills needed to access learning and work, as well as supporting those that are in employment but are finding this challenging. Individuals may...

Finding the Light in Dementia Courses, Training & Wellbeing Hub - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Finding the Light in Dementia provides a book, courses, training & a wellbeing hub for health & social care staff, families, friends and carers. Created by Dementia Nurse Consultant, Dr Jane M Mullins, people living with dementia, carers & leading professionals/researchers in the field via an...

Food Safety Awareness Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) The aims of this course are to: ​•Understand the importance of handling food safely •Recognise potential hazards that can affect the safety of food •Identify the main signs and symptoms of food poisoning •List conditions necessary for the growth of bacteria •Identify high risk ...

Home Ed Beach Academy Group - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

An extensive termly education programme for elective Home Ed Families living and learning together in the South Wales area.

Karen Blake Hyfforddi - Gyrfa Hyfforddi / Hyfforddiant Darparwr - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Ydych chi'n meddwl y byddech chi'n elwa o arweiniad wrth lywio newid bywyd sylweddol, fel cymryd gyrfa newydd neu edrych ar opsiynau gyrfa oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae yna nifer o arwyddion y gallai gweithio gyda hyfforddwr fod yn ddefnyddiol i chi. Mae'r arwyddion hyn yn...

Level 1 Award in Awareness of First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) - £60 per person This course is suitable for anyone who is short on time and wants an overview of a variety of mental health conditions within society. It is suitable for: - All employees within an organisation - Individuals who don't need to support others This course gives...

Level 1 Award in Awareness of Safeguarding - Distance Learning - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) - £55 per person This course is suitable for everyone who would like an understanding of safeguarding. It helps learners to identify safeguarding concerns, record a disclosure and report to the appropriate person. This course gives the knowledge to enable learners to: -...

Level 2 Award in First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (6 Hours) - £100 per person This course is suitable for anyone who wants a much more in-depth view of a variety of mental health conditions within society. We also look into the First Aid Action Plan in much more detail and how to implement a positive mental health culture in your...

Level 3 Award In Safeguarding - Distance Learning - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (7 Hours) - £85 per person This course is designed for people who work (or volunteer) with children, young or vulnerable people. It is an in-depth course that enables learners to identify safeguarding concerns, record a disclosure, and report to the appropriate person. It also promotes...

Level 3 Award in Supervising First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Two Days (12 Hours) - £150 per person This course is our most popular and is suitable for anyone who wants a really detailed look into a wide range of mental health conditions within society, and how we can look for signs in our family, friends and colleagues. This is the ideal course for people ...

Llwybr Teuluol - Anogwr Dysgu - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Does your child/teen find learning challenging? Perhaps, they are great at knowing different subjects but then struggle to apply this in school or college? Is your child/teen falling behind? Maybe they really find studying hard? Family Pathway supports individuals to learn! We break down the...

Llwybr Teuluol - Cefnogi Dysgwyr Agored i Niwed - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Family Pathway works with young people who struggle with learning, including children who are looked after. Challenges with learning happen for many different reasons. For example, due to trauma, invisible disabilities like dyslexia, ADHD, bullying, mental health difficulties, visual processing...

Llwybr Teuluol - Hyfforddiant Mathemateg - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with young people who are struggling with learning and/or accessing learning opportunities. Our Mathematics tutoring is tailored to the individual learner. We specialise in working with learners who have dyscalculia and/or other learning difficulties. This may also...

Mini First Aid Swansea, The Vale and Valleys - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ein henwau yw Lowri a Ryan. Mae’r ddau ohonom yn feddygon yn yr ardal leol. Rydym yn darparu: - Dosbarthiadau cymorth cyntaf babi a phlentyn. Mae’r dosbarthiadau yn addas ar gyfer rhieni, teuluoedd, gofalwyr plant neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu cymorth cyntaf. Mae'r dosbarthiadau yma...

Pontarddulais Little People Flying Start - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Flying Start facility which is situated in Pontarddulais School we offer a morning session 9-11.30 and an afternoon session 1-3.30 pm this is five days a week, term time only.

Prosiect Sbectrwm Stori - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Prosiect Sbectrwm yn rhaglen Cymru gyfan sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael ei darparu gan athrawon profiadol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r gweithdai dwyieithog, sy’n rhad ac am ddim, wedi’u cysylltu’n agos â’r cwricwlwm ac maent yn hyrwyddo pwysigrwydd...

Remote First Aid and Pre-Hospital Training Ltd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Remote First Aid & Pre-Hospital Training provides a professional First Aid & Health & Safety Training Service. With over 35 years of training and over 40 years of experience dealing with casualties. Our dedicated trainers provide a seven-days a week training service subject to minimum numbers....

Skodel - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Skodel yn wasanaeth lles o'r dechrau i'r diwedd a gefnogir gan arwain seicolegwyr addysg. Gwiriwch yn ystod adegau allweddol i gael data lles rhagweithiol gan ddefnyddio templedi ffurfweddu wedi'u cynllunio gan iechyd meddwl a lles Arbenigwyr. Grymuso pawb gyda chefnogaeth awtomataidd a...

Twinkl Cymru - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae gan Twinkl Wales gasgliad amrywiol o adnoddau addysgu ar gyfer cefnogi plant o bob oed. Dyluniwyd ein holl adnoddau i gefnogi'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a datblygiad y Gymraeg. P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n aelod o'r uwch dîm arweinyddiaeth, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i...

The Daily Mile - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Datblygwyd The Daily Mile gan Elaine Wyllie MBE pan oedd hi’n Bennaeth Ysgol Gynradd St Ninian yn Stirling, ym mis Chwefror 2012. Ers 2016, mae Milltir y Dydd wedi tyfu ledled y byd a helpu miliynau o blant i fod yn actif bob dydd. Nod The Daily Mile yw gwella lles ac iechyd corfforol,...

Valley Training and Consultancy Ltd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide training & consultancy for companies, organisations or individuals on various subjects covering: health & social care, management & career development. We can provide Accredited Training as well as Non-Accredited Training. We provide a bespoke service to your Company and will develop...

Yr Ysgol Ddrymio - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Gallwn eich helpu i greu band ysgol newydd gan ddefnyddio drymiau ysbwriel, offerynnau taro a lleisiau. Yn cynnwys cynlluniau gwersi wythnosol o; rhythmau bywiog a chanu caneuon gwreiddiol hwyliog i gyfoethogi iaith, deheurwydd a sgiliau cymdeithasol. Datblygu syniadau newydd ar gyfer...