Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 10 o 10 gwasanaeth

Breastfeeding Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Breastfeeding group for mothers and babies. Please note, this session is for mothers experiencing difficulties/issues with breastfeeding. Tuesday 9:30-10:30

Rhythm Kids - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rhythm Kids is a rolling 6 week music and exercise programme for babies 6 months + Friday 0:30-11am

AR GAU - Dechrau'n Deg - Grŵp Tylino Babi Gurnos - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Tylino Babi • Mae cyffwrdd yn holbwysig • Cryfhau'r berthynas rhwng rhiant a plentyn • Cymorth a chysgu • Cymorth a cholig a phroblemau gwynt • Tawelu ac yn ymlacio • Annog ffyrfhau’r cyhyrau; ystwythder a chydsymudiad • Cymorth I dreulio bwyd • Rheoli’r anadlau • Gwella ymddangosiad y croen...

AR GAU - Trinity Child, Family Centre Ltd - Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Come along and join us at our ‘Parent and Toddler’ Group – what would you like to see at the group, share your ideas, bring along friends, meeting new ones whilst your ‘little ones’ have lots of FUN too!! A bright and cheerful room that provides a warm, welcoming, exciting setting for the group...

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Baby Massage - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Massaging your baby not only gives you time to relax and be together but also provides lots of physical benefits for babies and can play a vital role in circulation, digestion and growth. Simple techniques can also ease symptoms of colic and colds. Come and learn the techniques of baby massage....

Cymraeg i Blant Merthyr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Early Language Groups - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Early Language Team deliver a range of programmes that are designed to offer parents the opportunity to support baby's development through a range of activities, experiences and songs. The sessions suggest ideas and activities that can be easily replicated at home. We want you to feel...

Happy Hands Club Merthyr Tydfil - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Happy Hand Club classes provide exciting and stimulating music, movement and mindfulness activities for infants from 0 to 5 years.

Plant Hapus @ Cymryd Rhan - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Plant Hapus @ Cymryd Rhan Preschool provides high quality childcare for children aged 2-5 years. Our ethos at Plant Hapus is to make every child feel happy, independent and feel like part of our family. Our aim is to give every child the opportunity to benefit from all learning experiences...