Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 2 o 2 gwasanaeth

Funtazia Day Nursery Gurnos - Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Funtazia Day Nursery provides a breakfast club service for children aged between 3 years - 7 years 11 months. This also includes a drop off to either Gwaunfarren Primary School or Cyfartha Park Primary School ( infant site only ) Funtazia Day Nursery is registered to provide the 30 hour...

Trinity Child '; Family Centre Ltd - Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide a breakfast club for school aged children up to 12 years of age.