Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 2 o 2 gwasanaeth

Funtazia Day Nursery Gurnos - Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Funtazia Day Nursery provides holiday club sessions for children aged 3 years - 7 years 11 months. Full days and sessions are available. Funtazia Day Nursery is registered to provide the 30 hour childcare offer.

Trinity Child & Family Centre Ltd Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Trinity Child and Family Centre Ltd Holiday Club – registered for 24 children aged from 3 years up to 12 years. We appreciate the range of ages and abilities, therefore we split groups and allocate ‘key worker’, thus ensuring age and stage appropriate activities are provided, however full group...