Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 7 o 7 gwasanaeth

Berriew Pre-school - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd plant a rhieni’n chwarae ac yn dysgu efo’i gilydd mewn grwpiau chwarae. Bydd grwpiau cofrestredig yn cymryd plant o ddwy oed a hanner hyd at oed ysgol gorfodol, ar gyfer sesiynau bore neu brynhawn. Gallwch adael eich plentyn yng ngofal staff cymwysedig, ond bydd grwpiau chwarae’n dibynnu ar ...

Guilsfield Pre-School - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Mornings Monday to Thursday, 3+ funded education and then 11.30am until 3pm provides childcare. Friday childcare 9am-3pm. The setting works term time only.

Little Learning Tree - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

We aim to provide a homely, loving and nurturing environment where each child is encouraged to develop to his or her full potential. Learning Tree is an English medium setting with some incidental and conversational Welsh. We provide nursery education for the children from the communities of...

Little Stars, Maesyrhandir - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Flying Start 2 year old funding Pre-School 3/4year old provision

Llanfaes Little Steps/Camau Bach - 3yr Old Setting - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd meithrinfeydd dydd yn gofalu am blant hyd at bump oed. Maen nhw ar agor gydol y flwyddyn, ac yn codi tâl am y gofal plant a gynigir. https://customer.powys.gov.uk/article/1159/Early-Years-Funded-Education @PowysFp

Llyswen Ladybirds Pre-school - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Finding the right childcare provider is vital for both you and your child. You wish your child to flourish in a happy and nurturing setting and want to be reassured that they are safe, secure and well cared for. Our primary aim at Llyswen Ladybirds is to welcome all children and help them grow...

Powys County Council - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Provide childcare for children between the ages of 3 and four, based in a school We offer 10 hours of educational childcare and offer the childcare offer. Also provide wraparound care.