Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 4 o 4 gwasanaeth

Cymraeg i Blant Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Sweaty Mama Abergavenny - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Fun fitness classes to enjoy with your baby,child or bump run by a level-3 pre and post-natal fitness specialist. Rehabilitate your core and pelvic floor whilst improving strength, fitness levels and bonding with your child. Make friends for life at a variety of pre and post natal fitness...

Ti a Fi Parent and toddler Llanfair ym Muallt / Builth Wells - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Pwrpas cylch Ti a Fi yw rhoi cyfle I rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd I fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddigled o de! Wrth fynd i'r Ti a Fi bydd eich plentyn yn cael cyfle i: *Fwynhau chwarae a gneud ffrindiau bach newydd *Chwarae gyda phob math o deganau *dysgu ...

Treowen 3 plus - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides 10 hours of funded education for children aged 3 and 4 years