Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd


Dangos 15 o 15 gwasanaeth

Ti a Fi - Malpas - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda...

Ti a Fi - Bettws - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda...

Toddlers - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn cwrdd ar foreau Mawrth yn ystod tymor yr ysgol yn y Capel am 09:30. Mamau: tua 20 yn mynychu o wahanol gefndiroedd a diwylliannau. Menywod eraill: sy'n dod i baratoi lluniaeth a chynnal sgyrsiau. Twdlod: gweddïwn y byddant yn cael eu hachub ynghyd â'u rhieni. Lletygarwch: a gynigir i...

Ar - Lein - Tots Play Baby and Toddler Play Classes. - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae dosbarthiadau rhieni a thwdlod 'Tots Play' yn cael eu cynnal ar fore dydd Llun yn Neuadd y Pentref Henllys ac ar ddydd Mercher yn Neuadd Gymunedol T? Du. Rydym yn gwneud sesiynau tylino, arwyddo, yoga, chwarae synhwyraidd a llawer o gerddoriaeth a hwyl. Caiff "Social Tots" ei gynnal am...

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Cymraeg I Blant Casnewydd/Newport - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We tell our original stories to toddlers and young children (from 1 to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The sessions also involve music, dance, puppets, bubbles, parachute play and other sensory props which engage the children with...

Grŵp Rhieni a Phlant Bach Eglwys St Paul y St Stephen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

With a designated baby area and a half time activity, plus an area for the older children to play in the cars. Tea, coffee and biscuits available.

Langstone Cheeky Monkeys Baby and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle...

Little Stars - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

An informal gathering for pre-school children and parents/carers. Children can play with others and parents can meet new people. Parents/carers stay are are responsible for their children throughout the session. Every Tuesday from 1:30pm to 3:00pm at St Julians Methodist Church, Newport,

Mud Pie Explorers C.I.C. - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a well established not for profit Community Interest Company Forest School based in Newport, South Gloucestershire and Bristol. Forest School is a child-centred inspirational learning process, that offers opportunities for holistic growth through regular sessions. It is a long-term...

Ti a Fi - Malpas - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda...

Tots Play Baby And Toddler Play Classes at Wern House Rogerstone - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Tots Play Newport East - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Hi, I’m Vicky and I will be running Tots Play Newport East. Baby & Toddler (0-4 years) multi-activity, play and developmental classes. (Baby yoga, baby massage, baby sign language, sensory and physical play). Classes running in Beechwood Park House, Newport, NP19 8AJ and at Bishton Village Hall...