Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 10 o 10 gwasanaeth

Archway Court Kids Club - Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Aelod o Rwydwaith Kids Club. Cofrestrwyd i gymryd 50 o blant yn y canlynol: Clwb Brecwast (8am – 9am) Clwb Ar Ôl Ysgol (3pm - 6pm) Clwb Gwyliau (8am - 6pm) Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r feithrinfa.

Babes in the Wood Out of School - Holiday club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r cylch chwarae yn cynnig gofal 'Cofleidiol' trwy gyfrwng clwb cinio ynghyd â Chlwb Brecwast ac Ar Ôl-Ysgol, yn ogystal â hyn, mae Clwb Gwyliau yn rhedeg. yn chwarae awyr agored Dim cost ychwanegol ar gyfer bwyd a diod yn y clybiau ar ôl ysgol a gwyliau. Yn darparu ar gyfer AAA. Parcio ar...

Childsplay Nursery (Wrap around and Holiday Club) - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Clwb Brecwast (7.45 - 9am) - £8 fesul sesiwn Grawnfwyd, tost, ffrwythau, sudd ffrwythau, llaeth, d?r Clwb Ar Ôl Ysgol (3.10 – 6pm) - £15 fesul sesiwn Byrbryd iach, sudd ffrwythau, llaeth, d?r £21 am y ddau sesiwn Mae plant yn cael eu tywys i ac o ysgolion lleol gan staff sydd wedi’u hyfforddi...

Funhouse Club @ Tiny Tots (Malpas) - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Funhouse Club yn Tiny Tots yn cynnig Clwb Brecwast a Chlwb Ar Ôl Ysgol ynghyd â Chlwb Gwyliau yn ystod gwyliau'r ysgol. Gweithgareddau a phrosiectau amrywiol gan gynnwys: • Sesiynau Crefft • Gweithgareddau coginio • Sesiynau cadw’n heini. ‘Fun fit for kids’, ‘sticky kids’ • Sesiynau...

Kidz @ Lullabyz Breakfast Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Clwb Brecwast (8am – 9am) Clwb Ar Ôl Ysgol (3.30pm - 6pm) Clwb Gwyliau (8am - 6pm) Mae Lullabyz yn darparu man codi/gollwng o Glan Usk, St Julians, Ysgol Cymraeg Casnewydd ac St Joseph's.

Osborne Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday Club available for 4-8 year olds. 8:00am - 6:00pm only £49.00 per day.

Oscars @ Charles Williams Primary School - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Oscars wedi cofrestru gyda AGGCC. Clwb Ar Ôl Ysgol (yn cynnwys te ysgafn) (3.15pm - 6.00pm) Cost ar ôl ysgol yn £7.50 Cynigir gostyngiad o 10% i'r trydydd brawd neu chwaer. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Oscar's neu Meithrinfa Kites Caerllion Clwb Brecwast yn £5.20 ym Meithrinfa Kites...

Oscars @ Kite's Nursery - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Oscars @ Kites Nursery Caerleon - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Oscars @ Lodge Hill - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.