Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy


Dangos 22 o 22 gwasanaeth

Code Institute's 16 Week Coding Bootcamp (Online / Free / Full Time) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Code Institute has partnered with leading college, Coleg Gwent, to help Unemployed Welsh learners kickstart a career as a software developer. Our unique and structured approach has opened doors and generated jobs offer for 1000’s of students who have gone before you. As part of this bootcamp,...

Cysylltu â Charedigrwydd - caredigrwydd mewn ysgolion - adnoddau i athrawon - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bwriad Cysylltu â Charedigrwydd ydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned. Mae'r pandemig a chovid wedi dysgu ni gyd pa mor bwysig yw caredigrwydd. Yma, rydym yn edrych ar garedigrwydd mewn ysgolion a sut mae caredigrwydd yn yr ystafell...

Dosbarthiadau Celf Therapiwtig - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Byddwn ni i gyd yn cyfarfod ar dir tawel a hyfryd Canolfan Gwyliau Castell Howell, Llandysul, Gorllewin Cymru. Ar ôl cyfarch yn y bwyty/derbynfa, byddwn wedyn yn mynd i'r neuadd gweithdy. Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn paentio yn yr awyr agored ar dir y fferm. Bydd y profiad Celf...

Equality + Diversity Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half day course which teaches equality & diversity. Topics covered include: What is Equality & Diversity? Understanding & Implementing Understanding stereotypes Breaking Down Barriers Verbal & non – verbal Communication Skills Non-judgemental listening & communicating Being Proactive Dealing...

Family Pathway - Supporting Young People with Employment - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with teenagers and young adults accessing employment or maintaining in employment. We support young people to develop key skills needed to access learning and work, as well as supporting those that are in employment but are finding this challenging. Individuals may...

Food Safety Awareness Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) The aims of this course are to: ​•Understand the importance of handling food safely •Recognise potential hazards that can affect the safety of food •Identify the main signs and symptoms of food poisoning •List conditions necessary for the growth of bacteria •Identify high risk ...

Home Ed Beach Academy Group - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

An extensive termly education programme for elective Home Ed Families living and learning together in the South Wales area.

Karen Blake Hyfforddi - Gyrfa Hyfforddi / Hyfforddiant Darparwr - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Ydych chi'n meddwl y byddech chi'n elwa o arweiniad wrth lywio newid bywyd sylweddol, fel cymryd gyrfa newydd neu edrych ar opsiynau gyrfa oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae yna nifer o arwyddion y gallai gweithio gyda hyfforddwr fod yn ddefnyddiol i chi. Mae'r arwyddion hyn yn...

Level 1 Award in Awareness of First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) - £60 per person This course is suitable for anyone who is short on time and wants an overview of a variety of mental health conditions within society. It is suitable for: - All employees within an organisation - Individuals who don't need to support others This course gives...

Level 1 Award in Awareness of Safeguarding - Distance Learning - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) - £55 per person This course is suitable for everyone who would like an understanding of safeguarding. It helps learners to identify safeguarding concerns, record a disclosure and report to the appropriate person. This course gives the knowledge to enable learners to: -...

Level 2 Award in First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (6 Hours) - £100 per person This course is suitable for anyone who wants a much more in-depth view of a variety of mental health conditions within society. We also look into the First Aid Action Plan in much more detail and how to implement a positive mental health culture in your...

Level 3 Award In Safeguarding - Distance Learning - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (7 Hours) - £85 per person This course is designed for people who work (or volunteer) with children, young or vulnerable people. It is an in-depth course that enables learners to identify safeguarding concerns, record a disclosure, and report to the appropriate person. It also promotes...

Level 3 Award in Supervising First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Two Days (12 Hours) - £150 per person This course is our most popular and is suitable for anyone who wants a really detailed look into a wide range of mental health conditions within society, and how we can look for signs in our family, friends and colleagues. This is the ideal course for people ...

Llwybr Teuluol - Anogwr Dysgu - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Does your child/teen find learning challenging? Perhaps, they are great at knowing different subjects but then struggle to apply this in school or college? Is your child/teen falling behind? Maybe they really find studying hard? Family Pathway supports individuals to learn! We break down the...

Llwybr Teuluol - Cefnogi Dysgwyr Agored i Niwed - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Family Pathway works with young people who struggle with learning, including children who are looked after. Challenges with learning happen for many different reasons. For example, due to trauma, invisible disabilities like dyslexia, ADHD, bullying, mental health difficulties, visual processing...

Llwybr Teuluol - Hyfforddiant Mathemateg - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with young people who are struggling with learning and/or accessing learning opportunities. Our Mathematics tutoring is tailored to the individual learner. We specialise in working with learners who have dyscalculia and/or other learning difficulties. This may also...

Menywod i'r Gwaith - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Menywod i'r Gwaith yn gwrs cyflogadwyedd ar-lein sydd wedi cael ei ddylunio i rymuso ac i ysbrydoli menywod ifanc 16-30 oed i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ymuno â byd gwaith yn hyderus. Paratowch ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol, codi eich dyheadau a meithrin hunan-barch. Cewch...

Personal Safety & Educational Resources - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Our core aim is to promote personal safety education using our four core principles; Awareness, Avoidance, Dialogue and Action. These principles underpin all our resources and workshops and aim to instil positive mindsets within school communities and the wider local community. Our resources and ...

Remote First Aid & Pre-Hospital Training Ltd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Remote First Aid & Pre-Hospital Training provides a professional First Aid & Health & Safety Training Service. With over 35 years of training and over 40 years of experience dealing with casualties. Our dedicated trainers provide a seven-days a week training service subject to minimum numbers....

Skodel - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Skodel yn wasanaeth lles o'r dechrau i'r diwedd a gefnogir gan arwain seicolegwyr addysg. Gwiriwch yn ystod adegau allweddol i gael data lles rhagweithiol gan ddefnyddio templedi ffurfweddu wedi'u cynllunio gan iechyd meddwl a lles Arbenigwyr. Grymuso pawb gyda chefnogaeth awtomataidd a...

Twinkl Cymru - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae gan Twinkl Wales gasgliad amrywiol o adnoddau addysgu ar gyfer cefnogi plant o bob oed. Dyluniwyd ein holl adnoddau i gefnogi'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a datblygiad y Gymraeg. P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n aelod o'r uwch dîm arweinyddiaeth, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i...

Yr Ysgol Ddrymio - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Gallwn eich helpu i greu band ysgol newydd gan ddefnyddio drymiau ysbwriel, offerynnau taro a lleisiau. Yn cynnwys cynlluniau gwersi wythnosol o; rhythmau bywiog a chanu caneuon gwreiddiol hwyliog i gyfoethogi iaith, deheurwydd a sgiliau cymdeithasol. Datblygu syniadau newydd ar gyfer...