Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 16 o 16 gwasanaeth

CLWB CHWARAE HENLLYS (Amser tymor yn unig) - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sessiynau hwyl ysgogol am ddim gyda amrywiaeth o weithgareddau yn gynnwys celfyddau a chrefftiau, weithgareddau chwarae ac gemau grwpiau!

CLWB CHWARAE OAKFIELD - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sessiynau hwyl ysgogol am ddim gyda amrywiaeth o weithgareddau yn gynnwys celfyddau a chrefftiau, weithgareddau chwarae ac gemau grwpiau! Pob Dydd Mercher

Clwb Lego - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Annog sgiliau creadigol hunanhyder, gwydnwch. Rhyngweithio a llesiant.

CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Clwb Hwyl Dydd Gwener, Eglwys Fethodistaidd Fairhill, Fairwater - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

CLYBIAU CHWARAE CYMUNEDOL - Canolfan Gymunedol Cae Derw, Llantarnam - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau hwyliog ac ysgogol gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau chwaraeon a gemau grwpiau!

Cwmffrwdoer Wellbeing Play Club, - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Only open to pupils from Cwmffrwdoer Primary School in Years 5 and 6.

GO PLAY - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith YMUNWCH A GWEITHWYR CHWARAE TORFAEN AR GYFER SESIYNAU CHWARAE GO PLAY. Mae't sesiynau wedi eu hamella at blant 8-11 eed. Shaid bed oedolyn cyfrifial gyda phlant dan &oed torfaenplay@torfaen.gov.uk

Play and Respite Session: Greenmeadow and St Dials Community Hall, Greenmeadow - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu amrywiaeth e secsiynau hwyl a rhyngweithiol yn y galon e'r cymuned. Mae'r sesiynau yn caniatáu i blant chwarae mewn amgylchedd Hawn bwyl diogel gyda staff.

SESIYNAU CHWARAE A LLES SEIBIANT, Neuadd Gymunedol Glenside - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn darparu amrywiaeth e secsiynau hwyl a rhyngweithiol yn y galon e'r cymuned. Mae'r sesiynau yn caniatáu i blant chwarae mewn amgylchedd Hawn bwyl diogel gyda staff.